Nora DeGold. Vēdiskās Taro kāršu sistēmas apgūšana

TAROOOOO 300Jau no laika gala mani bija fascinējušas Taro kārtis. Ezotērikas veikalos es tām vienkārši nespēju paiet garām, kā rezultātā bieži iekritu kārdinājumā nopirkt atkal jaunu, vēl nebijušu kāršu komplektu, jo mūsdienās pieejamas atšķirīgas Taro kārtis un atšķirīgas sistēmas.

Lasīt tālāk ...

TARO: Taro Arkani - stāsti par Spēku

p96Arkanu Taro kāršu kavā ir 78 kārtis. Dažreiz tai pievieno 79. - “balto” kārti. To izmanto tikai pareģošanas praksē un, atkarībā no zīlētāja vērstības (noskaņojuma), tā vai nu “dzēš vai anihilē” iepriekšējās kārtis, vai arī fatāli tās pastiprina. Var uzskatīt, ka šī kārts “dzēš” iepriekšējās vai pastiprina sekojošās kārtis.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro kāršu sistēmas online ievadlekcija

21Piedāvājam online lekciju ciklu par Osvalda Virta Taro kāršu sistēmu.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 1. lekcija- Mags (brīnumdaris)

18Taro sistēmas apgūšana sākas ar Arkanu Mags (brīnumdaris).

Kā gan gadījies, ka brīnumdaris – kumēdiņu rādītājs, rodams Taro sistēmas sākumā? Pie tam šim Arkanam piešķirts kārtas skaitlis viens, kas simbolizē cēloni.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 2. lekcija- Priesteriene

17Ar Taro Arkanu Priesteriene saistās gan loģiskie spriedumi, gan intuīcija. Tā vai citādi – šis Arkans vēsta par sevis izzināšanu. Māceklim nepieciešams atbildēt uz jautājumu: Ko patiesībā vēlos?

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 3. lekcija- Valdniece

16Dievišķā sākotne Mags (1) ietekmē cilvēku prātu. Līdzko cilvēks cenšas apjaust neizprotamo, tā viņš saskaras  ar Izīdu – nakts un mistēriju dievieti – Taro Arkanu Priesteriene (2). Cilvēks cenšas pētīt un apjaust diženās likumsakarības, bet velti. Cilvēks nespēj ar prātu aptvert kosmisko bezgalību un saskata tajā tikai haosu, tā priekšā izjūtot instinktīvas bailes.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 4. lekcija- Valdnieks

15Valdnieci (3) nomaina stingrs materiālās pasaules Valdnieks (4). Viņa tronis ir zelta kubs, bet uz vienas no tā šķautnēm redzam attēlotu melnu ērgli. Šis ērglis nav līdzīgs tam, ko vērojām uz Valdnieces (3) vairoga. Tagad šis ērglis transformējies un simbolizē nevis dvēseli, kas tiecas pretīm garīgajam debesīm, bet spēcīgi izteiktu  individualitātes izpausmi.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 5. lekcija- PRIESTERIS

14Reliģisko mācību piekritējus iespējams iedalīt divās milzīgās grupās. Aplūkojot Arkana Priesteris (5) attēlu mēs redzam divus cilvēkus, kuri nometušies uz ceļiem Priestera priekšā. Viens no viņiem nedaudz pastiepies roku lūkojas garīgajā līderī. Viņa būtība pauž pārliecību: „Esmu izpratis”.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas 6. online lekcija- MĪĻĀKIE

13Leģenda vēstī, ka kādu dienu Herkuless ieslīga pārdomās, kā turpmāk izmantot viņam dāvātās zināšanas un spējas. Viņš devās uz olīvu birzi, lai koku paēnā nesteidzīgi pārdomātu savu izvēli. Tikko jaunais varonis grasījās  ieslīgt apcerē, tā viņa priekšā negaidīti parādījās divas daiļavas. Katra aicināja izvēlēties sevi.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 7. lekcija- KAUJAS RATI

12Septītais Taro Arkans – Kaujas Rati. Šis Arkans satur simbolus, kas vēstī par garīgo spēku triumfu pār materiālo pasauli. Arkans simbolizē nekļūdīgu izvēli, kuru veic māceklis un vēstī par četru stihiju un debesu pušu iekarotāju. Māceklim jāveic izvēle – nodoties garīgai pašpilnveidei, vai līdzīgi jaunu zemju iekarotājam – konkvistadoram doties pretīm jauniem piedzīvojumiem.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 8. lekcija- TIESA (TEMĪDA)

11Arkans Tiesa (8) – dažreiz saukts par Temīdu simbolizē kustību, kas rada strukturizētu kārtību. Šī Arkana uzdevums ir no haosa izveidot kārtību.Arkanā Tiesa (8) redzamais sievietes tēls vizuāli līdzinās Arkanā Valdniece (3) redzamajai dievietei – gaiši mati, sarkanas krāsas tunika uz zils apmetnis.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 9.lekcija- VIENTUĻNIEKS

08Arkana Kaujas rati (6) personāžš – gados jauns valdnieks traucas pa pasauli tiecoties pēc progresa. Jaunā valdnieka karstasinīgo dabu bremzē Arkans Tiesa (8) (justīcija), kas sargā kārtību un pretdarbojas negaidītām pārmaiņām.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 10. lekcija- LAIMES RATS

06Desmitais Arkans – Laimes rats (10), citos tekstos saukts arī par Fortūnas riteni. Pirmajā mirklī šis simbols  vedina domāt par laimes un veiksmes apsolījumu, tomēr Arkanam var būt dažādi skaidrojumi. No ezoteriskā aspekta raugoties Arkans vēsta par cilvēka garīgo attīstības procesa gaitu.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 11. lekcija- SPĒKS

04Pastāv spēks, kas varenāks par jebkuru zemāka līmeņa impulsa izpausmi. Šo Spēku Taro Arkanu sistēmā simbolizē gaišmatainas sievietes tēls, kura bez grūtībām savalda trakojošu lauvu. No mītiem un leģendām mēs pazīstam daudz varoņu, kuri savaldījuši teiksmainus nezvērus. Piemēram, mums zināma leģenda par Herkulesu, kura pirmais fiksētais varoņdarbs ir Nemejas lauvas savaldīšana.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 12. lekcija- MĀCEKLIS

02Aktīvais mācekļa iesvētes ceļš, kas tiek dēvēts arī par vīrišķo, simboliski tika attēlots pirmajos vienpadsmit Taro Arkanos. Apgūstot pirmos vienpadsmit Taro Arkanus mēs mācījāmies izmantot maģisko spēku.  Māceklis apguva zināšanas, lai varētu kontrolēt procesus un notikumus.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 13. lekcija- NĀVE

A0Aplūkojot Taro kārtis ātri ievērosim, ka katrai no tām uzdrukāts savs nosaukums, piemēram – Mags, Valdniece, Kaujas Rati utt. Vienīgi Arkans Nāve (13) atstāts bez nosaukuma. Vai tiešām viduslaiku mistiķi izjutuši tik lielu bijību nāves priekšā, ka atturējušies to lieku reizi pieminēt? Varbūt viņi šai simbolā saskatījuši ko vairāk par iznīcību?

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 14. lekcija- MĒRENĪBA

Clipboard16Pēc Arkana Nāve (13) mistērijas atskārsmes māceklis apkārtējo pasauli sāk uztvert aukstasinīgāk. Viņš  atturīgi noraugās uz notiekošajiem procesiem un notikumiem. Māceklis guvis atziņu, ka nepieciešams uzņemties atbildību par savas rīcības sekām. Galu galā pārbaudījumu mērķis ir radīt līdzsvaru starp cilvēka garīgo dzīvi  un materiālo pasauli.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 15. lekcija- SĀTANS

Clipboard14Uzmanību. Tekstā ar vārdu „Sātans” domāta ir atbilstoša enerģija.
Kosmiskajai enerģijai vienmērīgi jācaurauž ikvienu Visuma telpas punktu. Ja šāds stāvoklis būtu saglabājies, tad varētu teikt, ka cilvēce joprojām atrastos paradīzē. Tomēr, kā minēts kristiešu leģendā, šo kārtību izjauca čūska.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 16. lekcija- BRŪKOŠAIS TORNIS

Clipboard12Šo Arkanu dažreiz mēdz dēvēt par “Dieva mājvietu”, jo simbolizē cilvēka ķermeni. Pārlieku bieži cilvēki savu būtību (dvēseli) jauc ar fizisko ķermeni. Dvēsele materiālajā pasaulē nonāk ar nolūku pilnveidot to. Vienlaikus ar nonākšanu raupjo enerģiju dimensijā, dvēsele zaudē zināšanas un atmiņu par iepriešējām dzīvēm.

Lasīt tālāk ...

TARO: Osvalda Virta Taro sistēmas online 17. lekcija- ZVAIGZNE

Clipboard10Individualitāte ir robežšķirtne, kas cilvēku šķir no Visuma dzīvības enerģijas plūsmas. Cilvēki realitāti uztver ar maņu orgānu palīdzību, bet to spējas ir viesai ierobežotas. Cilvēku maņas spēj uztvert tikai niecīgu daļiņu no līdzās esošās realitātes.

Lasīt tālāk ...