ŠAMANISMS. Nora DeGold. Rituālo bungu skaņu pozitīvā iedarbība uz cilvēku un mistiskais transs

sammmmmm 300Manu mīļo lasītāj! Atklāšu Tev kādu interesantu fenomenu - kad cilvēks piedalās rituālajā pasākumā, kur šamanis jeb viedais cilvēks sit bungas, tas cilvēku ietekmē neparasti spēcīgi un ļoti pozitīvi, jo šamanis bungu spēlēšanas laikā atrodas ļoti dziļā transa stāvoklī un šajā transā ieved arī līdzcilvēkus.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Nora DeGold. Veiksmes aktivizētājs un dēmonisko enerģiju atbaidītājs

sammmm 300Manu mīļo lasītāj! Šis noslēpumainais priekšmets, ko redzi manās fotogrāfijās, ir šamaņu rituālais darba instruments. Šamaņi tic, ka to grabinot, tiek ļoti spēcīgi aktivizēta veiksmes enerģija un atbaidīti dēmoniskie spēki un enerģijas.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Kā Nora DeGold lika lietā savas jaunās šamaniskās bundziņas un rituālos cimdiņus pašā Rīgas centrā?

NORA.DEGOLD.SAMANISJūs jau visi zināt, ka man ir veselas četras rituālās bungas. Pirmās atvedu no Indijas, otrās no Nepālas, trešās no Anglijas, bet ceturtās ir mūsu pašmāju meistaru darinātas.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Noras DeGold šamaniskais rituāls Skaņākalnā un amizantais piedzīvojums ar ziņkārīgajiem tūristiem…

SHAMAN NDGŠoreiz devos veikt spēcīgu šamanisko rituālu savas mātes dzimtenē - Mazsalacā. Tur mani senči pa mātes līniju ir dzīvojuši gadu simtiem. Šī vieta jau izsenis ir bijusi pazīstama ar savām spēcīgajām raganām jeb viedajām sievietēm.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisms – savādāks pasaules uztveres veids (1. daļa)

p89Ilgu laiku modernajā Rietumu pasaulē bija pieņemts par šamanismu runāt ar nievājoši ironiski, kā par māņticības un tumsonības apkopojumu. Šādam spriedumam varēja atrast pamatojumu: šamaņu rituālās dejas un dziedāšana bungu un tamburīna pavadījumā līdz spēku izsīkumam stipri atgādināja histērijas lēkmi, arī paši šamaņi, spriežot pēc aprakstiem, bija nervozi, histēriski ļautiņi, kas pakļauti nervu un epilepsijas lēkmēm.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisms – savādāks pasaules uztveres veids (2. daļa)

p88Mācību par bioloģiskās enerģijas (prāna) pielietošanu slimnieku dziedināšanā pirmie radīja jogi senajā Indijā, no turienes tā nokļuva Ķīnā, Ēģiptē, Grieķijā, Jūdejā, Asīrijā un citās valstīs. Dziedināšana ar roku uzlikšanu, kas savienota ar lūgšanu un dziedāšanu, ir aprakstīta Evaņģēlijā, jo tieši tā ārstēja Jēzus Kristus.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisma saknes

Pirms mūsdienu reliģisko formu rašanās visas cilvēces garīgā prakse un metodes tika balstītas uz tiešu un ekstātisku saikni ar dabas enerģiju, kas piemīt visam radītajam. Dzīve, kaut arī bieži pat nežēlīga, bija vienkārša un balstījās uz iedzimtu cieņu pret dievišķo, kas tika uzskatīts par realitāti un katras dzīvības daļu.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Būt karotājam

„Bez karotajā dzīves nelokāmības un apdomības nav iespējams noturēties uz zināšanas takās.”

Dons Huans

Kad mums ir izskaidroti kā mācības garīgie pamati, tā arī medību metodes, mums ir nepieciešamie priekšnoteikumi, lai pieņemtu svarīgu lēmumu: mums ir jāizvēlas, vai vēlamies turpināt iepriekšējo dzīvi, vai arī dosimies „ceļā uz zināšanu”.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamaņu noslēpumi

Tos ar panākumiem var arī šodien pielietot visdažādākajās dzīves sfērās un visatšķirīgāko uzdevumu risināšanai. 
Parunāsim par eksāmeniem, ieskaišu sesijām un jebkāda veida atestācijām darbā. To visu var nosaukt vienā vārdā «eksāmens».

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisms un dažādi realitātes līmeņi

Tā kā ir atšķirīgi apziņas līmeņi, šamanisma pasaules skatījumā pastāv arī realitātes jeb īstenības atšķirīgi līmeņi. Lielākā daļa šamanisma kultūru izšķir apmēram trīs realitātes līmeņus, zemo, vidējo un augstākās pasaules. Zemākā pasaule ir saistīta ar zemapziņu, tā ir instinktu vieta, kur dzīvo mūsu dzīvnieciskais spēks un kurā mums ir pieejamas zināšanas par zemes dzīvi.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanis

Šamanis - dažās ziemeļu tautās, kas glabā ticību gariem un rituālās saskarsmes iespējai ar tiem, kulta kalps: šamanis spēj sasniet ekstāzes stāvokli. Vārds "šamanis" no tungusu valodas tiek tulkots kā uzbudināts transā esošs cilvēks. Tjurku valodās runājošo Sibīrijas tautu starpā šo profesiju sauc par ”kam”, no tā cēlies vārds "kamlēt". Nenčiem tie bija tadibeji, burjatiem - bo, jakutiem - oijūn, jukagiriem - alma un tā tālāk.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Jūsu dzīves jaunās robežas

Vārds "šamanisms" kļuva moderns starp cilvēkiem, kas interesējas par mistiku un daudzveidīgām okultām dzīves uzlabošanas sistēmām. Tomēr nav pareizi domāt ar šo vārdu kaut ko okultu, reliģiju vai kādu ezotērisku kultu. Šamanisms strādā ar saikni, kas pastāv starp cilvēka Garu un visa mums apkārt esošā būtību, tas sliecas uz brīvprātīgu sadarbību un aktīvu visu dzīvības formu atbalstu savstarpējā augšanas un attīstības procesā, ko sauc par garīgo evolūciju.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamaņa svētie likumi

Šamanis darbojas saskaņā ar saviem garīgajiem principiem un likumiem. Šiem likumiem ir kosmiska izcelsme un tie ir universāli. Tie ir Svēti Likumi, tie ir nodalīti no jebkādiem citiem likumiem un ir likumu krājums, kas aptver visu esošo telpas un laika robežās. Kaut arī šie likumi ir nemainīgi, tie ļauj visām lietām attīstīties saskaņā ar bezgalīgo iespēju daudzumu. Pretrunas ar kādu no Svētajiem Likumiem ved pie līdzsvara izjaukšanas.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Kas ir Šamanis?

Šamanis ir izdzīvojušais, viņš tādā vai citādā veidā ir izgājis cauri Sāpēm, Slimībām un Nāvei.

Viena no īpašībām, kas liek apbrīnot šamanisma fenomenu ir tā visuresošā klātbūtne it visā, kas saistīts ar mūsu senčiem.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Vārda Šamanis izcelsme

Termins "Šamanis" zināmā mērā ir misticisma un mīklainuma oreolā tīts un var izsaukt un piesaukt visdaudzveidīgākās, pat savā starpā neapvienojamas realitātes. Tas nav nekāds brīnums, jo mums tas asociējas ar kaut ko ļoti senu un arhaisku, bet kultūras attīstība ir attālinājusi un atsvešinājusi mūs no šamanisma metodēm, kas jāsaka bieži vien ir patiešām ekstremālas.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisma skaidrojums un definējums

Pastāv vairāki "Šamaņa" definējumi:

• Vietējais dziednieks, kas tīši maina savu apziņu, lai iegūtu zināšanas un spēku no garu pasaules, un izmantotu tos, lai palīdzētu un ārstētu savas cilts piederīgos.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamanisma reģioni

PATREIZ mums jāiziet ārpus tā, ko mēs dēvējam par "civilizēto pasauli", lai aplūkotu grupas un indivīdus, kas mūsdienās praktizē Šamanismu – jo Šamanisms raksturīgs grupām, kurām ir cieša saikne ar dabu, pat līdz tādam līmenim, kurā jebkuri tā apdraudējumi noplicina tā patieso izpausmju izpratni.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Priesteri(Garīdznieki) un Šamaņi

Priesteri(Garīdznieki) un Šamaņi

Šamanis ir dzimis mednieku, pirms lauksaimniecības sabiedrībā, viņa zināšanas balstās uz tiešu un individuālu pieredzi. Priesteris pilda citu lomu, viņš paļaujas uz tradīcijām, lauksaimnieciskā un tirgus sabiedrībā pastāvošajiem uzskatiem un normām.

Lasīt tālāk ...

ŠAMANISMS: Šamaņa mērķi

Viņa darbības mērķis ir dziedināšana un ārstēšana. Viņš pats darbojas kā ārstniecības līdzeklis vai zāles. Viņš stājas attiecībās, lai palīdzētu. Pirms jebkura uzdevuma uzsākšanas, viņam vienmēr ir mērķis. Situācija tiek aplūkota kā izaicinājums, kam seko milzīgs motivācijas spēks, un, tai pat laikā arī kā iedvesmas avots. Kopumā, viņa uzdevumi var būt sekojoši:

Lasīt tālāk ...