NĀVE: Nāve ar saviem spārniem satrieks ikvienu, kas traucēs faraona mieru (1. daļa)

"Titāniks"- maģijas upuris? Par "Titānika" katastrofu, kas nogrima 1912.gada aprīlī, ir uzrakstīts ļoti daudz. Un tas nepārsteidz: kuģis pamatoti tika uzskatīts par vislielāko un ātrāko visā pasaulē. Piedevām nenogremdējamu.

Ir ziņas, ka neilgi pirms liktenīgās "Titānika" sadursmes ar aisbergu pieredzējušais tvaikoņa kapteinis Edvards Smits uzvedās dīvaini: nesaprotamu iemeslu dēļ neturēja doto kursu, kuģis kustējās lielā ātrumā, pēc sadursmes signāls par palīdzību tika nosūtīts ar nepieļaujamu aizkavēšanos.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve ar saviem spārniem satrieks ikvienu, kas traucēs faraona mieru (2. daļa)

1967.gadā amerikāņu fiziķi un arheologi uzsāka pētījumus, izmantojot jaunākos  ģeofiziskos aparātus. Viņi sāka pētīt Hefrena piramīdu, otro lielāko pēc Heopsa piramīdas. Apstrādājot iegūtos materiālus elektroniski viņi bija neizpratnē.Nepietika ar to, ka neizdevās atklāt slepenās ejas un kapličas, apbruņojušies ar superprecīzu tehniku zinātnieki, kā nesekmīgi skolnieki, samelojās arī par piramīdas proporcijām.
Fizikas doktors

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Reinkarnācija un nemirstība

Un tev dēls, caur savu mirstību atkal jāatgriežas tur. Dante.


Pārsteidzīgie prāti norādīs, ka tas ir pilnīgi absurdi un noraidīs to. Tāpat kā evolūcijas doktrīna, tāpat arī pārdzimšanas saknes ir meklējamas realitātes īstenībā. Hakslijs.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve budisma skatījumā

Lai saprastu, kā tiek traktēta nāve budismā, sākumā apstāsimies pie dvēseles un ķermeņa attiecību jautājuma.
Daži pētnieki (piemēram, G. Oldenbergs) uzskata, ka "budisms noliedz ķermeņa eksistenci". Patiešām, var atcerēties, piemēram, tādu Budas sarunu ar skolniekiem:
"Miesiskums, ak, bhikšu (skolnieku uzruna), nav "Es".

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāves baiļu pārvarēšana

Neviens nemirst, kā tikai ārēji, tāpat kā neviens nedzimst, kā tikai šķietami. Pāreja no esības pie kļūšanas, šķiet, ir dzimšana, un pāreja no kļūšanas pie esības, liekas, ir nāve; bet patiesībā neviens nekad nav dzimis, nedz kādreiz miris. Tiānas Appollons.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Dzīve pēc dzīves- pēcnāves dzīve (1. daļa)

Dažs skatās uz to (Garu) ar izbrīnu, daži runā par to ar izbrīnu, daži dzird par to un brīnās un vēl citi, pat pēc tam, kad dzird par to, to nezina. Katrā ķermenī dusošais ir neiznīcināms; tāpēc Ak, Bharata, tev nevajadzētu bēdāties par kādu būtni. Bhagavad-Gīta.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Dzīve pēc dzīves- pēcnāves dzīve (2. daļa)

Jau kopš ļoti seniem laikiem, Indo-Ārieši ir zinājuši, ka mūsu fiziskais ķermenis vēl nav viss; ir cits, smalkāks ķermenis, izturīgāks par fizisko ķermeni un daudz varenāks.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Par nāvi

Nāve ir vislielākā Dieva dāvana, miera posms, glābiņš no nākotnes nezināmajām sāpēm. Dievs, līdzās dzimšanai, ir paredzējis arī katras dzīvās būtnes nāvi. Visi askēti un svētie saka, ka nāve nāks pār visiem un attiecas uz pilnīgi visiem, kas ir dzimuši.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Klīniskās nāves pārdzīvojumu pieredze

Klusa novakare.
Pa logu vēroju, kā, vēju pluinīti, visu padebesi aizsegusi mākoņu vāli, kas, it kā cenzdamies cits citu panākt, aizsteigties cits citam garām, traucas arvien tālāk un tālāk debesīs... Pēc brīža cauri šim bezveidīgajam, murdošajam padebešu jūklim izlaužas žilbinošs saulesstars, ielaužas pa manu atvērto logu un apstājas pie mana galda.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāves process

Jēdziens nāve attiecas tikai uz formu. Gars ir nemirstīgs. Tāpēc piedzimšana un nāve ir vien relatīvi jēdzieni. Tas, ko mēs saucam par nāvi, patiesībā ir tikai piedzimšana garīgajā pasaulē, un tas, ko mēs saucam par piedzimšanu, ir nomiršana uz kādu laiku iekšējā pasaulē.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve, pagaidi vēl mazliet!

ASV zinātnieki Džejs Oļšanskis un Stīvens Ostins uzskata, ka jau tuvākajā nākotnē cilvēka dzīve vidēji būs aptuveni 150 gadu ilga, jo mūsdienu tehnoloģijas ļaus izgatavot augstvērtīgas un bioloģiski piemērotas “rezerves daļas”.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Pašnāvība: kā to novērst?

Ir kādas dienas rīts, nav svarīgi – darba dienas vai brīvdienas; mēs pieceļamies un uzsākam savas ikdienas gaitas. Uzvārām rīta kafiju, tēju un ēdam brokastis, ārpusē ir dzirdami mašīnu trokšņi, garām pabrauc labāk dzirdama ātrās palīdzības mašīna ar ieslēgtām sirēnām.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Kāpēc jāmācās mirt?

Ja virsraksta izteikto jautājumu uzdosim bez pēdējā vārda, atbilde uz vispārīgo jautājumu Kāpēc jāmācās? būtu tik pašsaprotama, ka tādu uzdot drīkstētu tikai gluži vientiesīgs bērns.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Kad nomirst sapņi… Sēras pēc bērna zaudēšanas dzemdībās ( 1. daļa)

Nāve un sēras ir cilvēka esību raksturojošs fenomens, kas vienlaikus ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un viena no traumējošākajām dzīves krīzēm. Sērojošā cilvēka sāpju dziļums un intimitāte rada bijību un raisa bezpalīdzības izjūtu apkārtējos.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Kad nomirst sapņi… Sēras pēc bērna zaudēšanas dzemdībās (2. daļa)

Dzimšana un nāve ir brīži, kad cilvēks visreālāk izjūt mūžības un nebūtības tuvumu. Zaudējot bērnu viņa dzīves pašā sākumā, vecāki sastopas ar esības paradoksu, neiespējamību.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Kā izmirst cilvēce?

Jau 18. gadsimta angļu ekonomists Tomass Maltuss brīdināja par cilvēku populācijas pārapdzīvotības briesmām. Tā kā normālais cilvēku populācijas skaits uz Zemes ir apmēram 500 miljoni, tātad – 13 reižu mazāk nekā pašlaik, tad zinātnieki par aksiomu uzskata ekoloģiskās krīzes tuvošanos, jo Zemes auglīgais slānis tiek "nogriezts" kā miza no ābola.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: KAS NOTIEK PĒC TAM

Ik rītu austošā saule vakaros riet, ziemas nomaina pavasari, tā arī cilvēka dzīves izpausmes iekļaujas cikliskā pasaules ritmā. Tradicionāli cilvēka mūža gājums, bez blakus pastāvošā dabas cikliskā ritējuma, no dzimšanas līdz miršanas brīdim ietver trīs būtiskus posmus – piedzimšanu, precības – ģimenes izveidi un miršanu, kas atzīmēti kā svarīgākie dzīves godi - kristības, kāzas un bēres.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Jaunas dzīves sākums - nāve

Mēs esam piedzimuši ar divām neārstējamām slimībām – dzīvi, pēc kuras mēs mirstam, un cerību, ka nāve varbūt nav dzīves beigas.
Endrū Grīlijs

Lasīt tālāk ...