Nora DeGold. Lāsta noņemšanas vārdi

Nora DeGold lllaastttt 300Ja cilvēkam tiek uzlikts lāsts, tā protams ir ļoti liela nelaime. Diemžēl lāsti nav tikai izdomājums un vecu ļaužu pasakas, tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mūsu pasaulē daudzi iet, burtiski mētādamies ar lāstiem, un kamēr vieni domā, ticēt vai neticēt melnajai maģijai un lāstiem, tikmēr citi to centīgi mācās un liek lietā.
Tie ir īpaši spēcīgi vārdi, ar kuru palīdzību ragana vai burvis uzliek otram lāstu. Ir parastie vārdi, kurus liekam lietā ikdienas dzīvē, un ir spēka vārdi, kuri spēj mainīt gan cilvēka likteni, gan ienest tajā nopietnas korekcijas. Jā, ir arī lāsta noņemšanas vārdi, kas spēj pilnībā noņemt pat vislielākos un spēcīgākos lāstus un atbrīvot no tiem cilvēku. Bet ne katrs to var darīt. Gan uzlikšanas, gan noņemšanas vārdi ir pārāk nopietni, lai liktu tos lietā bez pieredzes un mācībām pie raganas.
Kas attiecas uz noņemšanas vai uzlikšanas vārdiem, neviens no tiem netiek skaitīts kā dzeja vai tamlīdzīgi, jo tur atkal ir savas nianses, lai skaitījums sasniegtu adresātu. Jā, maģijā tā saucas rituālā spēku vārdu skaitīšana, kura pie tam tiek veikta citā apziņas stāvoklī, kādā mēs atrodamies ikdienas dzīvē.

Nora DeGold lllaastttt 2000

(Foto, teksts ir mākslas projekta Art for progress melnraksts, tas viss ir māksla!)

Ar cieņu,
Nora DeGold