KABALA: Kabalas zināšanu ietekme uz mūsu dzīvi

Sākumā ir jāsaprot, kas ir dzīve, kāda ir tās jēga, kāpēc tā ir dota, ar ko sākas un ar ko beidzas.Bet pēc tam jāsasaista tā ar Kabalu. Kabala saka, ka Radītājs radīja visas pasaules vienlaikus, ieskaitot arī mūsu pasauli, un Kabala tiek dota, lai cilvēks viņu izmantotu šajā pasaulē.

Lasīt tālāk ...

KABALA: Kabala cilvēka dzīvē

Mūsdienu zinātne saka, ka viss, ko uztver mūsu sajūtu orgāni attiecas tikai uz mums. Laika, telpas un vietas jēdziens nepastav, precīzāk, tie pastāv tikai attiecībā uz mums. Var teikt, ka cilvēks ir kā tāda melnā kaste, kā sevī noslēgta sistēma. Un tikai tas, kas nonāk šai kastītē, tiek apzināts un sajusts; šo izjūtu kopumu cilvēks sauc "mana pasaule".

Lasīt tālāk ...

KABALA: Kas ir KABALA?

Okultās un slepenās zināšanas un mācības vienmēr saistījušas lielu skaitu piekritēju, kas vēlējušies izzināt nezināmā būtību, ieskatīties Gudrības dzīlēs, ko kādreiz atklājis Radītājs.

Lasīt tālāk ...

KABALA: Evolūcija Kabalas skatījumā

Kabalisti, kas sasnieguši absolūtās zināšanas, apgalvo, ka pasaulē nav nekā, izņemot vēlmi gūt baudu. To rada Radītāja gaisma, ko radības izjūt kā svētību. Un pretēji, Radītāja neesamību vai viņa gaismas trūkumu būtnes izjūt kā ciešanas visdažādākajos variantos: sāpes, slimības, bads, nāve.

Lasīt tālāk ...

KABALA: Kabalas principi

Tātad, kabala - tā ir realitātes apjēgšanas zinātne. Tā palīdz cilvēkam apzināties sevi, pareizi noteikt un sakārtot savas iespējas un optimāli ietekmēt dabu, ārējo, fizisko pasauli tā, lai rezultātā radītu absolūto labumu visiem, neizjaucot harmoniju. Kabala - ir spēcīgs ierocis, bet tai ir jādarbojas tikai uzticamās un pieredzējušās rokās.

Lasīt tālāk ...