BUDISMS: Budas īpašais vēstījums pasaulei

GFHDKādu dienu Buda 1240 mūku un mūķeņu acu priekšā turēja rokā ziedu. Ilgu laiku viņš nebilda ne vārda. Arī pārējie klusēja. Šķita, ka ikviens saspringti mēģināja  izprast, ko nozīmē šis Budas žests.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Dzīve bez sāpēm jeb dzīvot nekaitējot nevienam

Viss trīc no vardarbības
Visi baidās no nāves
Noliekot sevi cita vietā
Tu nedrīksti nogalināt
Vai izraisīt citos šo vēlmi
(Dhammapada 130)

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Tibetiešu noslēpumu plīvurā apvītās krellītes Dzi

«Dzi» krellītes - vienas no visnoslēpumainākajām krellēm, kas mums zināmas šodien. Nav zināms precīzs to izcelsmes, izgatavošanas laiks un pat periods, kura laikā tās bija svarīga tibetiešu kultūras daļa. Zināms ir tikai tas, ka šīs saulainās akmens krellītes, kuras rotāja noslēpumaini raksti (actiņas, svītras), pašreiz ir visvairāk sargātās krelles pasaulē.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Jaunatnes krusceles

Dzīves uzplaukuma laiks iestājas bērna attīstības pārejas stadijā, kad no bērna viņš sāk veidoties par pieaugušo. Šajā pārejas vecumā Jaunatne iegūst briedumu. Šis posms palīdz nepilngadīgajiem izjust gan fiziskās, gan garīgās attīstības stadijas. Šajā laikā Valsts, Mājas un Reliģija iegūst nozīmīgu lomu un palīdz veidot labāku vidi, kurā viņi šai minimālajā periodā var sasniegt maksimālus rezultātus.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Kas ir Čaņ Budisms?

Nosaukums "čaņ'" cēlies no sanskrita vārda "dhiana" (koncentrēšanās, meditācija). Senais budisma virziens nāk no Ķīnas. Savus sekotājus aicināja biežāk atteikties no ārpasaules un sekojot senindiešu tradīcijām, iegremdēties sevī, koncentrēt savas domas un jūtas uz kaut ko vienu, koncentrēties un ieiet bezgalīgajās esības un noslēpumainības dzīlēs.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Cildena dzīve

Visas sarežģītās dzīves problēmas kļūst daudz vieglāk izprotamas, papētot Budismu. Budas pieeja šim jautājumam bija tieša un zinātniska – un līdz ar to, viegli saprotama. Buda neturēja savas zināšanas pie sevis un ieteica visiem saviem sekotājiem vienkārši klausīties viņa mācībās.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Budista Vērtības

Aplūkojuši problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu Budisti un veidus, kā mēs varam palīdzēt vairot mieru un harmoniju sabiedrībā, tas viss kopā ļauj mums skaidri definēt atsevišķas Budistu vērtības, kas palīdzēs sasniegt mūsu mērķus.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Karš

Joprojām, runājot par Mieru Visā Pasaulē, dažādu reliģiju pārstāvjiem ir jāturpina mācīt ticīgie iet miera ceļu. Skumji, ka cilvēces vēsturē ir daudz tā saukto reliģisko līderu, kas uzsākuši karu reliģijas vārdā. Budisms nekad nav pieļāvis un nekad nepieļaus karu, pat, ja tas tiek saukts par "svēto karu".

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Sieviete

Mūsu lielākais lepnums ir tas, ka Buda bija pirmais reliģiskais skolotājs, kas radīja sieviešu mūku kārtu. Tomēr nevar noliegt, ka sākumā viņš pamatoti šaubījās un dalījās šajās šaubās ar Anandu. Sakarā ar to, visbiežāk tiek apspriests tas, ka šī organizācija izplatījās zibens ātrumā, tiklīdz uzradās, tā parādot, ka sieviešu garīgās vajadzības ir ļoti augstas.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Sabiedriskā Darbība

Daudz ir runāts un rakstīts par Budas rūpēm par visu dzīvo būtņu un cilvēces labklājību. Kaut arī lielākā daļa viņa pamācību bija orientētas uz tiem, kas atsacījušies no pasaulīgās dzīves, viņš sniedza padomus arī saimniecību turētājiem.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Trešais Gadu Tūkstotis

Mēs, Cilvēku Rases pārstāvji esam sagaidījuši laiku, ko Rietumu masu informācijas līdzekļi dēvē par trešo tūkstošgadi jeb, īsāk sakot, Y2K (angļu val.). Līdz mūsu ausīm ir nonākušas daudz un dažādas valodas un pat pasaules gala solījumi, ko izplata noteiktas interešu grupas un reliģiskie fanātiķi, lai apmierinātu savas komerciālās intereses.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Budisms un nāve

Cilvēks ir mirstīgs un nāve pastāv vienmēr. Tomēr tikai ļoti nedaudzi cilvēki spēj atbrīvoties no bailēm, ko rada neziņa par to, kas notiek pēc nāves. Visapkārt un arī Budistu starpā valda tik daudz neziņas attiecībā uz nāvi, ka cilvēki pat maina reliģiju, lai izdevīgāk iekļūtu "debesīs". Ir zināmas ģimenes, kurās bērni, paši to neapzinoties, burtiski nogulda savus slimos vecākus uz nāves gultas.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Budas Mācība

Pirms 2550 gadiem Budam bija unikāli apstākļi, lai izplatītu savu mācību. Viņš dzīvoja augsti attīstītā kultūrā, ārkārtīgi apdāvinātu mācekļu vidū, un pēc Apskaidrības sasniegšanas veselus 45 gadus viņš mācīja citiem prāta atvēršanas veidus. Tas izskaidro viņa mācības, ko sauc par Dharmu, plašumu.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Slimība

Līdz šim un arī šobrīd pret Budisma līderiem tiek vērsts daudz kritikas sakarā ar to, ka viņi nerūpējas par slimajiem. Kritiķi uzsver, ka citu reliģiju sekotāji dodas uz slimnīcām, lai sniegtu mierinājumu novārgušajiem. Tāda gādība par slimniekiem ir kaut kas patiešām uzslavas vērts.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Svētbildes, svētais ūdens, svētās aproces, talismani un amuleti

Kopumā sabiedrība patreiz ir labāk audzināta nekā kādreiz pagātnē, bet par spīti straujajai zinātnes attīstībai, daudzi arvien jūt bailes, ir aizdomu, neuzticības un neticības mākti. Šo prāta stāvokļu sakne ir neziņa, šaubas un vēlmes. Savas neziņas dēļ, mēs ticam savam ego un šī pārliecība rada vēlmes.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Burvestības un melnā maģija

Kopumā daudzi Āzijas kultūru pārstāvji tic, ka ir melnās maģijas vai burvestību upuri ikreiz, kad saskaras ar kādu problēmu, neveiksmi vai nelaimi. Tiklīdz notiek kas nepatīkams vai parādās kāda ļaunu vēstoša zīme, viņi steigšus dodas konsultēties ar gaišreģiem, astrologiem, mēdijiem un 'bomohiem'.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Reliģiskās ceremonijas

Kaut arī reliģiskās ceremonijas un rituāli nav cieņā racionāli domājošu cilvēku starpā, šīs prakses tomēr ir svarīgas ticības un paļāvības gara attīstīšanā un uzturēšanā, kā arī, lai pamudinātu masas vērst savus centienus šajā virzienā, jo daudziem cilvēkiem savas ticības un paļāvības kultivēšana ir pirmais solis uz reliģisko pieredzi.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Laulība

Saskaņā ar Budu, bērnam izaugot un uzsākot pieaugušā dzīvi, vecāku pienākums ir atrast viņam piemērotu dzīvesbiedru. Protams, mūsdienu sabiedrībā šī tradīcija vairs nav aktuāla, tomēr vecāki var sniegt savu atbalstu bērniem, laikā, kad viņi lūkojas pēc piemērota dzīvesdrauga.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Vecāku Pienākumi Bērnu Audzināšanā

Bērna piedzimšana ir laimīgs notikums. Mazuļa ienākšana pasaulē un viņa audzināšana ir piedzīvojums, kurā jāiesaistās ar prieku un apņēmību. Tas vecākiem nozīmē arī ilga pašuzupurēšanās un atbildības posma sākšanos.

Lasīt tālāk ...

BUDISMS: Vesakas atzīmēšana

Vispopulārākais datums Budistu kalendārā, ko zina pat tie, kas nav Budisti, ir trīskārt svētā "Vesakas" diena. Vesaka ir mēneša nosaukums seno Indiešu kalendārā un parasti tas iekrīt maijā, kaut dažreiz var sākties arī aprīļa beigās vai pat tikai jūnija sākumā. Mēneša nosaukums un vārds Vesaka cēlies no Pālī vārda "Vesakha" jeb sanskrita "Vaishakha". Dažās valstīs šo dienu zina un atzīmē, kā Budas dienu.

Lasīt tālāk ...